Rozkodowanie poszczególnych pozycji numeru VIN.
Istnieją dwie różne formy Vehicle Identyfication Numbers. Producenci w Unii Europejskiej używają normy ISO-3779, podczas kiedy producenci amerykańscy używają zgodnego z ISO ale własnego systemu:

Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Przykład
S
B
1
6
4
A
B
N
1
0
E
0
8
2
9
8
6

ISO 3779
Kod producenta
Seria i typ silnika
Numer bieżący

Ameryka
Płn.
Kod producenta
Seria, typ silnika, wyposażenie
Cyfra kontrolna
Rocznik
Fabryka
Numer bieżący

kdshdvkljsafhf

1 pozycja oznacza kraj produkcji (przykłady):

1 pozycja
kraj
1 pozycja
kraj
1 pozycja
kraj
1 pozycja
kraj
1 pozycja
Kraj

1 =
USA
2 =
Kanada
3 =
Meksyk
4 =
USA
J [...]

Więcej na ten temat...